เข้าสู่ระบบ

ประกาศ

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ในการส่งข้อความไปยังหมายเลขปลายทางในเครือข่าย AIS ที่กำหนดให้ ชื่อผู้ส่งต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ใหม่ ในกรณีที่ชื่อผู้ส่งยังมีตัวอักษรอื่นอยู่ระบบจะทำการลบอักขระดังกล่าวออกให้เหลือเฉพาะตัวเลข ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบการเปลี่ยนชื่อผู้ส่งจากเดิมเป็นระบบตัวเลขจะมีผลกับการส่งไปยังหมายเลขปลายทางทุกระบบ

แพคเกจสุดคุ้ม

เครดิต ระยะเวลา ชื่อผู้ส่ง ราคา สั่งซื้อ
100 365 Days (1Y) เบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย 150 (1.5/SMS)
500 365 Days (1Y) เบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย 599 (1.2/SMS)
1,000 365 Days (1Y) เบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย/ฟรี 1 ชื่อ 1,000 (1.0/SMS)
2,000 365 Days (1Y) เบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย/ฟรี 2 ชื่อ 1,800 (0.9/SMS)
5,000 365 Days (1Y) เบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย/ฟรี 3 ชื่อ 4,500 (0.9/SMS)
10,000 365 Days (1Y) เบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย/ฟรี 4 ชื่อ 9,000 (0.9/SMS)

จุดเด่นบริการ

  • ทุกแพคเกจสามารถขอซื้อชื่อผู้ส่ง (Sender Name) เพิ่มได้ในราคา 100 บาท/ชื่อ
  • สามารถส่งถึงผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่าย AIS, Dtac, True Move และ TOT
  • สามารถส่งข้อความได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
    • ข้อความภาษาไทย/ไทย-อังกฤษ : สูงสุด 70 ตัวอักษร/ข้อความ
    • ข้อความภาษาอังกฤษอย่างเดียว : สูงสุด 160 ตัวอักษร/ข้อความ
  • สามารถส่งข้อความต่อเนื่องได้ถึง 2-4 ฉบับ/ครั้ง